• Çalışmalarımızın yasa, yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi,
  • Entegre Yönetim Sistemimizin gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın farkındalığının korunması ve sistemin geliştirilmesi için katılımlarının sağlanması,
  • Çalışanlarımızın iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
  • Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için bilgi güvenliği, iş sağlığı, iş güvenliği, çevre yönetimi ve iş sürekliliği konularında risklerin periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşteri hizmet yönetimine girdi sağlanması,
  • Tüm fiziksel ve sanal bilgi varlıklarımızın gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin gereksinimlerini de karşılayacak şekilde düzenlenmesi, bilgi güvenliği ihlal olaylarının sayısını en aza indirgemek için gerekli önlemlerin alınması, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın farkındalığının en üst seviyede tutulması,
  • Çalışanlarımızın ve ekosistemdeki tüm unsurların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, çevresel farkındalığın  çalışanlar nezdinde oluşturulması için bilgi seviyesi ve korumacı kültürün sürekli artırılması ve geliştirilmesi,
  • Çevre duyarlılığın artırılması için çalışanların ve toplumun bilgi seviyesinin artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılması,

ERENSAN GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın memnuniyetini en üst seviyelerde tutabilmek, çalışanlarımızı meslek hastalıklarından ve olası yaralanmalardan korumak, çevremize verdiğimiz zararları en aza indirgemek için her türlü kaynağı sağlamayı taahhüt ederek tüm çalışanlarımızın katılımıyla bilgi teknolojileri ve hizmetleri sektöründe fark yaratan, örnek bir işletme olmak için çalışırız.